0
Vân Anh( chưa đăng ký)

Trẻ không chịu ăn phải làm sao?

Xin chào Buona, con tôi được gần 3 tuổi nhưng bé rất còi cọc, không chịu ăn. Tôi thường xuyên phải quát nạt, ép cháu ăn thì cháu mới chịu ăn. Giờ tôi không biết phải làm sao cả, xin các chuyên gia dinh dưỡng tư vấn giúp tôi để cải thiện tình trạng lười ăn của con tôi? Tôi xin cảm ơn < Vân Anh – Tp. Hồ Chí Minh>


DS. Quỳnh Chi đã trả lời