0
Khánh Linh( chưa đăng ký)

Xin chào Buona, con tôi được 2 tuối, bé rất biếng ăn, khi ăn hay khóc và nhè thức ăn ra, không chịu nhai. Xin chuyên gia Buona tư vấn làm sao để khắc phục tình trạng biếng ăn của trẻ? Tôi xin cảm ơn( Khánh Linh – Hà Nội)


Buona đã trả lời