0
Vũ Ngọc Hà( chưa đăng ký)

Xin chào Buona, con tôi được 20 tháng tuổi, tôi đang cho trẻ tập ăn cơm nhưng trẻ rất biếng ăn. Trên thị trường có nhiều loại thuốc bổ cho trẻ biếng ăn, có nên sử dụng không và sử dụng loại nào, thời gian bao lâu? Tôi xin cảm ơn!< Ngọc Hà – Vinh, Nghệ An>


DS. Quỳnh Chi đã trả lời