0
Minh Châu( chưa đăng ký)

Thưa bác sĩ, bé nhà cháu 1 tuổi rất biếng ăn. Xin bác sĩ tư vấn có cách nào để khắc phục được tình trạng này. Cháu xin cảm ơn! <Mẹ Minh Châu – Hoàn Kiếm, Hà Nội>.


Minh Châu đã trả lời