0
Nguyễn Thị Thu Phương( chưa đăng ký)

Bé 40 tháng, 14 ký, bé rất lười ăn cơm, chủ yếu vẫn an cháo vì bé hay ngậm cơm, nhưng dụ ăn cháo cũng rất vất vả. Bé bị thiếu men G6PD. Tôi có tìm hiểu về sp Siro ăn ngon Buona Oro và muốn cho bé dùng thử vì rất buồn và mệt mỏi với cảnh ép bé ăn lắm. Bé thiếu men G6PDcó sử dụng sp này được không? Mong chuyên gia giải đáp giùm. Xin cám ơn!


Nguyễn Thị Thu Phương đã trả lời