0

Bé nhà em được 18 tháng , gần đây bé rất biếng ăn hầu như một ngày chỉ uống sữa. Em phải làm thế nào bây giờ để bé chịu ăn? Dùng Buona Energia Oro có giúp bé ăn ngon được không? Sử dụng trong bao lâu thì đạt được hiệu quả tốt nhất?


Chưa đăng ký đã trả lời