0
Minh Minh Trần( chưa đăng ký)

Xin chào Buona, con tôi được 2 tuổi rưỡi, cháu rất biếng ăn. Đến bữa cháu ăn từng hạt một, khiến tôi rất stress. Tôi muốn xin được tư vấn cách chăm trẻ biếng ăn như thế nào để đảm bảo đủ dinh dưỡng, phát triển chiều cao, trí tuệ tốt? ( Minh Minh – Khánh Hòa)


Buona đã trả lời